Osoitin:  Tarvittaessa naapurilta apua tai tukea saavat

 Selaa tuloksia taustamaaryhmittäin

Tallenna esitystä varten
Tallenna painoa varten
 Tallenna Excel
 Avaa osoittimen lisätiedot