Osoitin:  Jonkin lääkärin toteaman mielenterveysongelman ilmoittavat

 Selaa tuloksia taustamaaryhmittäin

Tallenna esitystä varten
Tallenna painoa varten
 Tallenna Excel
 Avaa osoittimen lisätiedot