Osoitin:  Jonkin kerhon, järjestön tms. toimintaan aktiivisesti osallistuvat

 Selaa tuloksia taustamaaryhmittäin

Tallenna esitystä varten
Tallenna painoa varten
 Tallenna Excel
 Avaa osoittimen lisätiedot