Ohjeet

Tulosraportin pääsivulta voit valita haluamasi osoittimen, jonka tuloksia voit tarkastella pylväskuvioina tai taulukkona. Taulukon voit ladata myös Excel-muodossa. Lisätiedot-linkistä avautuu osoittimen määritelmä perustuen tutkimushaastattelussa esitettyihin kysymyksiin.

Pylväskuvien käyttöohje

Pylväskuvien avulla voit vertailla halutun osoittimen tuloksia taustamaaryhmittäin ja sukupuolittain. Kuvioissa esitetään myös tulosten virhemarginaalit (95 % luottamusvälit). Voit kopioida valmiit pylväskuvat helposti omaan esitykseen tai dokumenttiin.

Avaa pylväskuvat: Klikkaa tulosraportissa halutun osoittimen kohdalla olevaa Pylväskuvat -linkkiä, jolloin pylväskuvat avautuvat.

Selaa tuloksia taustamaaryhmittäin: Oletuksena pylväskuvassa näytetään tulokset kaikista taustamaaryhmistä sukupuolittain. Linkki avaa lisävalinnat, jossa voit tarkastella yhden osoittimen ja taustamaaryhmän tuloksia kerrallaan.

Tallenna Excel: Linkistä voit tallettaa valitun osoittimen tulokset Excel-taulukkona. Taulukko sisältää osoittimen tulokset ja virhemarginaalit taustamaittain ja sukupuolittain.

Ryhmävertailu