Tarvevakioidut menot

Vuosi 2016

Tarvevakioidut menot, ero (%) maan keskiarvosta

Avaa Atlas

Tulokset kunnittain

Tulokset maakunnittain

Tulokset sairaanhoitopiireittäin

Raportin tiedot perustuvat THL:n tilastoraporttiin "Tarvevakioidut menot sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain 2016". Lisätiedot sekä tilastoraportin aineisto Excel-muodossa:

Tarvevakioidut menot

Edellisten vuosien karttaraportit

 © 2018 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) - Terveytemme -työryhmä: terveytemme@thl.fi