THL:n sairastavuusindeksi

THL:n sairastavuus­indeksi kuvaa suomalaisten kuntien ja alueiden väestön sairastavuutta suhteessa koko maan tasoon. Indeksissä on otettu huomioon seitsemän eri sairausryhmää ja neljä eri painotusnäkökulmaa. Indeksin sisältämät sairausryhmät ovat syöpä, sepelvaltimotauti, aivoverisuonisairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveyden ongelmat, tapaturmat ja dementia. Indeksissä kunkin sairausryhmän yleisyyttä painotetaan sen perusteella, mikä on ko. sairausryhmän merkitys väestön kuolleisuuden, työkyvyttömyyden, elämänlaadun ja terveydenhuollon kustannusten kannalta.

 Tilaston kotisivu

Muualla verkossa

THL:n sairastavuus­indeksi

Tulokset alueittain 2000-2016

Karttaraportti

Vertaile sairastavuusindeksejä alueittain ja tarkastele indeksien aikatrendejä

Vertaile sairastavuus­indeksejä alueittain ja tarkastele indeksien aika­trendejä:

 Kunnat

 Maakunnat

 Sairaan­hoito­piirit

Taulukot

Selaa sairastavuusindeksien tuloksia taulukkoina alueittain ja sairausryhmittäin

Selaa sairastavuus­indeksien tuloksia taulukkoina alueittain ja sairaus­ryhmittäin:

 Kunnat

 Maakunnat

 Sairaan­hoito­piirit

 Aluehallinto­virastot (AVI)

 Erityisvastuu­alueet (ERVA)

Sairausryhmittäiset indeksit

THL:n sairastavuus­indeksi
THL:n sairastavuus­indeksi Ikävakioitu Kartta Taulukko Lisä­tiedot
Vakioimaton Kartta Taulukko
Sairaus­ryhmittäiset indeksit
Syöpä­indeksi Ikävakioitu Kartta Taulukko Lisä­tiedot
Vakioimaton Kartta Taulukko
Sepelvaltimo­tauti-indeksi Ikävakioitu Kartta Taulukko Lisä­tiedot
Vakioimaton Kartta Taulukko
Aivoverisuoni­tauti-indeksi Ikävakioitu Kartta Taulukko Lisä­tiedot
Vakioimaton Kartta Taulukko
Tuki- ja liikunta­elin­sairaus­indeksi Ikävakioitu Kartta Taulukko Lisä­tiedot
Vakioimaton Kartta Taulukko
Mielen­terveys­indeksi Ikävakioitu Kartta Taulukko Lisä­tiedot
Vakioimaton Kartta Taulukko
Tapaturma­indeksi Ikävakioitu Kartta Taulukko Lisä­tiedot
Vakioimaton Kartta Taulukko
Dementia­indeksi Ikävakioitu Kartta Taulukko Lisä­tiedot
Vakioimaton Kartta Taulukko

Käyttöohjeet

Atlas-raportin käyttöohje

Tulostettava A4-pikaohje (PDF)

Tiedotteet

Sairastavuus­indeksi: Kuntien väliset erot sairastavuudessa kärjistyvät
THL:n tiedote 27.06.2019

Julkaisut

Sipilä P, Parikka S, Härkänen T, Juntunen T, Koskela T, Martelin T, Koskinen S:
Kuntien väliset erot sairastavuudessa : THL:n sairastavuus­indeksin tuloksia.
Suomen lääkärilehti 45/2014, s. 2985 - 2992.

Yhteystiedot

Anna palautetta tai kysy lisätietoja sairastavuus­indeksistä:

Seppo Koskinen
tutkimusprofessori
puh. 029 524 8762

Arto Pietilä
tilastotutkija
puh. 029 524 8871

Timo Koskela
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 6845

sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Terveytemme.fi -etusivulle