THL:n sairastavuusindeksi

THL:n sairastavuusindeksi kuvaa suomalaisten kuntien ja alueiden väestön sairastavuutta suhteessa koko maan tasoon. Indeksissä on otettu huomioon seitsemän eri sairausryhmää ja neljä eri painotusnäkökulmaa. Indeksin sisältämät sairausryhmät ovat syöpä, sepelvaltimotauti, aivoverisuonisairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveyden ongelmat, tapaturmat ja dementia. Indeksissä kunkin sairausryhmän yleisyyttä painotetaan sen perusteella, mikä on ko. sairausryhmän merkitys väestön kuolleisuuden, työkyvyttömyyden, elämänlaadun ja terveydenhuollon kustannusten kannalta.

 Tilaston kotisivu

THL:n sairastavuusindeksi

Tulokset alueittain 2000-2015

Karttaraportti

Vertaile sairastavuusindeksejä alueittain ja tarkastele indeksien aikatrendejä

Vertaile sairastavuusindeksejä alueittain ja
tarkastele indeksien aikatrendejä:

 Kunnat

 Maakunnat

 Sairaanhoitopiirit

Profiiliraportti

Tarkastele sairausryhmittäisiä indeksejä profiilinäkymässä ja vertaile alueiden profiileja

Tarkastele sairausryhmittäisiä indeksejä yhtä aikaa
profiilinäkymässä ja vertaile alueiden profiileja:

 Kunnat

 Maakunnat

 Sairaanhoitopiirit

Taulukot

Selaa sairastavuusindeksien tuloksia taulukkoina alueittain ja sairausryhmittäin

Selaa sairastavuusindeksien tuloksia taulukkoina
alueittain ja sairausryhmittäin:

 Kunnat

 Maakunnat

 Sairaanhoitopiirit

 Aluehallintovirastot (AVI)

 Erityisvastuualueet (ERVA)

Sairausryhmittäiset indeksit

THL:n sairastavuusindeksi
THL:n sairastavuusindeksi Ikävakioitu Kartta Profiili Taulukko Lisätiedot
Vakioimaton Kartta Profiili Taulukko
Sairausryhmittäiset indeksit
Syöpäindeksi Ikävakioitu Kartta Profiili Taulukko Lisätiedot
Vakioimaton Kartta Profiili Taulukko
Sepelvaltimotauti-indeksi Ikävakioitu Kartta Profiili Taulukko Lisätiedot
Vakioimaton Kartta Profiili Taulukko
Aivoverisuonitauti-indeksi Ikävakioitu Kartta Profiili Taulukko Lisätiedot
Vakioimaton Kartta Profiili Taulukko
Tuki- ja liikuntaelinsairausindeksi Ikävakioitu Kartta Profiili Taulukko Lisätiedot
Vakioimaton Kartta Profiili Taulukko
Mielenterveysindeksi Ikävakioitu Kartta Profiili Taulukko Lisätiedot
Vakioimaton Kartta Profiili Taulukko
Tapaturmaindeksi Ikävakioitu Kartta Profiili Taulukko Lisätiedot
Vakioimaton Kartta Profiili Taulukko
Dementiaindeksi Ikävakioitu Kartta Profiili Taulukko Lisätiedot
Vakioimaton Kartta Profiili Taulukko

Käyttöohjeet

Atlas-raportin Flash -version käyttöohje

Tulostettava A4-pikaohje (PDF)

Tiedotteet

Sairastavuusindeksi: Kaupunkilaisten terveys paranee - paitsi Kuopiossa
THL:n tiedote 14.12.2017

Julkaisut

Sipilä P, Parikka S, Härkänen T, Juntunen T, Koskela T, Martelin T, Koskinen S:
Kuntien väliset erot sairastavuudessa : THL:n sairastavuusindeksin tuloksia.
Suomen lääkärilehti 45/2014, s. 2985 - 2992.

Yhteystiedot

Anna palautetta tai kysy lisätietoja sairastavuusindeksistä:

Seppo Koskinen
tutkimusprofessori
puh. 029 524 8762
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Tommi Härkänen
tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 8719
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Timo Koskela
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 6845
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Terveytemme -etusivulle


© 2017 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) - Terveytemme -työryhmä: terveytemme@thl.fi