Tulosraportti

Sydäninfarkti

Sydäninfarkti, ilmaantuvuus
Sydäninfarktipotilaiden ilmaantuvuus,
vakioitu
Atlas Taulukot Lisätiedot
Sydäninfarkti, hoitopäivät ja kustannukset
Sydäninfarktipotilaiden 1. hoitokokonaisuuden hoitopäivät,
vakioitu (ka)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Sydäninfarktipotilaiden 365 päivän hoitopäivät,
vakioitu (ka)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Sydäninfarktipotilaiden 365 päivän sydäninfarktin hoitoon liittyvät hoitopäivät,
vakioitu (ka)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Sydäninfarkti, toimenpiteet
Sydäninfarktipotilaat, joille tehty angiografia 2 päivän kuluessa,
vakioitu (%)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Sydäninfarktipotilaat, joille tehty pallolaajennus 2 päivän kuluessa,
vakioitu (%)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Sydäninfarktipotilaat, joille tehty pallolaajennus 30 päivän kuluessa,
vakioitu (%)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Sydäninfarktipotilaat, joille tehty ohitusleikkaus 30 päivän kuluessa,
vakioitu (%)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Sydäninfarktipotilaat, joille tehty ohitusleikkaus tai pallolaajennus 30 päivän kuluessa,
vakioitu (%)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Sydäninfarkti, lääkeostot
Sydäninfarktipotilaat, jotka ostaneet statiineja 90 päivän kuluessa,
vakioitu (%)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Sydäninfarktipotilaat, jotka ostaneet betasalpaajia 90 päivän kuluessa,
vakioitu (%)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Sydäninfarktipotilaat, jotka ostaneet ACE-estäjiä 90 päivän kuluessa,
vakioitu (%)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Sydäninfarkti, kuolleisuus
Sydäninfarktipotilaiden 7 päivän kuolleisuus,
vakioitu (%)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Sydäninfarktipotilaiden 30 päivän kuolleisuus,
vakioitu (%)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Sydäninfarktipotilaiden 90 päivän kuolleisuus,
vakioitu (%)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Sydäninfarktipotilaiden 365 päivän kuolleisuus,
vakioitu (%)
Atlas Taulukot Lisätiedot

Lonkkamurtuma

Lonkkamurtuma, ilmaantuvuus ja potilaiden lukumäärä
Lonkkamurtumailmaantuvuus,
vakioitu (potilaita vuodessa /100 000)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Lonkkamurtumapotilaiden lukumäärä,
vakioitu (indeksi)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Lonkkamurtuma, hoitotiedot ja kustannukset
Lonkkamurtumapotilaiden 1. hoitokokonaisuuden hoitopäivät,
vakioitu (ka)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Lonkkamurtumapotilaiden 365 päivän hoitopäivät,
vakioitu (ka)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Lonkkamurtumapotilaat, jotka odottaneet leikkausta yli 2 päivää,
vakioitu (%)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Lonkkamurtumapotilaiden 365 päivän hoitokustannukset,
vakioitu (eur/potilas)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Lonkkamurtumapotilaat, jotka olivat kotona 120 päivän kuluttua hoidon alkamisesta,
vakioitu (%)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Lonkkamurtumapotilaat, jotka olleet yhtäjaksoisessa laitoshoidossa 120 päivää hoidon alkamisesta, vakioitu (%) Atlas Taulukot Lisätiedot
Lonkkamurtuma, vaikuttavuustiedot
Lonkkamurtumapotilaiden 30 päivän kuolleisuus,
vakioitu (%)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Lonkkamurtumapotilaiden 120 päivän kuolleisuus,
vakioitu (%)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Lonkkamurtumapotilaiden 365 päivän kuolleisuus,
vakioitu (%)
Atlas Taulukot Lisätiedot

Aivoinfarkti

Aivoinfarkti, ilmaantuvuus ja potilaiden lukumäärä
Aivoinfarkti-ilmaantuvuus,
vakioitu (potilaita vuodessa /100 000)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Aivoinfarktipotilaiden lukumäärä,
vakioitu (indeksi)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Aivoinfarkti, hoitotiedot ja kustannukset
Aivoinfarktipotilaiden 1. hoitokokonaisuuden hoitopäivät,
vakioitu (ka)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Aivoinfarktipotilaiden 365 päivän hoitopäivät,
vakioitu (ka)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Aivoinfarktipotilaat, joita hoidettu AVH-keskuksissa 7 päivän aikana,
vakioitu (%)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Aivoinfarktipotilaiden 365 päivän hoitokustannukset,
vakioitu (eur/potilas)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Aivoinfarkti, lääkeostot
Aivoinfarktipotilaat, jotka ostaneet klopidogreeliä 365 päivän kuluessa,
vakioitu (%)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Aivoinfarktipotilaat, jotka ostaneet dipyridamolia 365 päivän kuluessa,
vakioitu (%)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Aivoinfarktipotilaat, jotka ostaneet varfariinia 365 päivän kuluessa,
vakioitu (%)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Aivoinfarktipotilaat, jotka ostaneet statiinia 365 päivän kuluessa,
vakioitu (%)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Aivoinfarktipotilaat, jotka ostaneet verenpainelääkettä 365 päivän kuluessa,
vakioitu (%)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Aivoinfarkti, vaikuttavuustiedot
Aivoinfarktipotilaiden 28 päivän kuolleisuus,
vakioitu (%)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Aivoinfarktipotilaiden 90 päivän kuolleisuus,
vakioitu (%)
Atlas Taulukot Lisätiedot
Aivoinfarktipotilaiden 365 päivän kuolleisuus,
vakioitu (%)
Atlas Taulukot Lisätiedot

 © 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) - Terveytemme -projektiryhmä: terveytemme@thl.fi