Terveysosoittimet alueittain ja väestöryhmittäin

Huomaa, että tämän sivun sisältämiä raportteja ei enää päivitetä. Raporttien tulokset perustuvat vuosien 1992-2008 tietoihin. Uudempia indikaattoritietoja myös väestöryhmittäin löydät Tulosraportit -sivulta.

Terveysosoittimet (terveysindikaattorit) ovat tilastollisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat väestön terveydentilaa, elintapoja ja kuolleisuutta. Tiedot esitetään maakunnista ja suurista kaupungeista, muita taustamäärittäjiä ovat sukupuoli, koulutusryhmä sekä tarkasteltava ajanjakso. Ahvenanmaan osalta tietoja ei esitetä tutkimusaineistojen liian pienen havaintomäärän vuoksi. Lisäksi terveysosoittimien tulkinnassa tarvittavat taustatiedot on esitetty yhtenäisessä taulukkomuodossa.

Muualla palvelussa

Avaa Atlas-raportti. Avautuu uuteen ikkunaan.

 Avaa Atlas      Avaa A4-pikaohje (PDF)

Avaa 2 kartan Atlas-raportti. Avautuu uuteen ikkunaan.

 Avaa 2 kartan Atlas

Selaa pylväskuvia. Avautuu uuteen ikkunaan.

 Selaa pylväskuvia

Selaa tulostaulukoita. Avautuu uuteen ikkunaan.

 Selaa tulostaulukoita

Osoittimet aihepiireittäin

 Taustatietoa terveysosoittimista

Allaoleva taulukko listaa saatavilla olevat terveysosoittimet aihepiireittäin. Tuloksia voi tarkastella vuorovaikutteisena Atlas-raporttina, pylväskuvina ja taulukkoina. Lisätiedot kuvaavat tiiviisti osoittimen muodostamisen ja merkityksen sekä käytetyn tietoaineiston. Linkit avautuvat uuteen ikkunaan tai välilehteen.

Terveydentila
Terveytensä enintään keskitasoiseksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukot Lisätiedot
Sepelvaltimotautitapahtumat ikävälillä 35-74 v. (/100 000 asukasta) Atlas Pylväskuvat Taulukot Lisätiedot
Sepelvaltimotautitapahtumat ikävälillä 75-84 v. (/100 000 asukasta) Atlas Pylväskuvat Taulukot Lisätiedot
Aivohalvaustapahtumat ikävälillä 35-74 v. (/100 000 asukasta) Atlas Pylväskuvat Taulukot Lisätiedot
Aivohalvaustapahtumat ikävälillä 75-84 v. (/100 000 asukasta) Atlas Pylväskuvat Taulukot Lisätiedot
Syövän ilmaantuvuus ikävälillä 35-79 v. (/100 000 asukasta) Atlas Pylväskuvat Taulukot Lisätiedot
Suolistosyövän ilmaantuvuus ikävälillä 35-79 v. (/100 000 asukasta) Atlas Pylväskuvat Taulukot Lisätiedot
Keuhkosyövän ilmaantuvuus ikävälillä 35-79 v. (/100 000 asukasta) Atlas Pylväskuvat Taulukot Lisätiedot
Rintasyövän ilmaantuvuus ikävälillä 35-79 v. (/100 000 asukasta) Atlas Pylväskuvat Taulukot Lisätiedot
Eturauhassyövän ilmaantuvuus ikävälillä 35-79 v. (/100 000 asukasta) Atlas Pylväskuvat Taulukot Lisätiedot
Elintavat ja yksilölliset vaaratekijät
Päivittäin tupakoivien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukot Lisätiedot
Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukot Lisätiedot
Lihavien osuus (BMI vähintään 30 kg/m^2) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukot Lisätiedot
Niukasti kasviksia käyttävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukot Lisätiedot
Niukasti hedelmiä/marjoja käyttävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukot Lisätiedot
Enintään kerran päivässä hampaansa harjaavien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukot Lisätiedot
Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukot Lisätiedot
Mielestään tarpeeksi nukkuvien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukot Lisätiedot
Korkea verenpaine (vähintään 140/90 mmHg) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukot Lisätiedot
Korkea kolesteroli (vähintään 5 mmol/l) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukot Lisätiedot
Toiminta- ja työkyky
100 metrin matkan juoksemiseen kykenemättömien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukot Lisätiedot
Kuolleisuus
Vastasyntyneen elinajanodote (vuotta) Atlas Pylväskuvat Taulukot Lisätiedot
25-vuotiaan elinajanodote (vuotta) Atlas Pylväskuvat Taulukot Lisätiedot
Kaikki kuolemansyyt, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25-80 v.
(/100 000 asukasta)
Atlas Pylväskuvat Taulukot Lisätiedot
Verenkiertoelinten sairaudet, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25-80 v.
(/100 000 asukasta)
Atlas Pylväskuvat Taulukot Lisätiedot
Alkoholikuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25-80 v.
(/100 000 asukasta)
Atlas Pylväskuvat Taulukot Lisätiedot
Tapaturmat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25-80 v.
(/100 000 asukasta)
Atlas Pylväskuvat Taulukot Lisätiedot
Itsemurhat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25-80 v.
(/100 000 asukasta)
Atlas Pylväskuvat Taulukot Lisätiedot

Osoittimet alueittain

Allaoleva taulukko listaa alueet, joilta terveysosoittimia on saatavilla. Tuloksia voi tarkastella vuorovaikutteisena Atlas-raporttina, pylväskuvina ja taulukkoina. Linkit avautuvat uuteen ikkunaan tai välilehteen.

Maakunnat
Kaupungit


© 2008-2012 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) - Terveytemme -työryhmä: terveytemme@thl.fi