Ilmiön merkitys ja tulkinta

Traumaattisia kokemuksia entisessä kotimaassaan kokeneet (%)

Määritelmä
Niiden osuus (%), jotka ovat kokeneet entisessä kotimaassaan traumaattisia kokemuksia.
Vaikutus väestön hyvinvointiin
Taloudellinen merkitys
Miten ilmiöön kyetään vaikuttamaan
Mitä kunnassa/alueilla tulisi tehdä
Katso Maamu:sta myös seuraavat osoittimet
Asiasanat

Tekninen kuvaus ja lisätiedot
Laskeminen
Perustuu kysymykseen: "Oletteko kokenut seuraavia ikäviä asioita entisessä kotimaassanne?" Kysymyspatterissa esitettiin seuraavat vaihtoehdot: "joutunut keskelle sodan taisteluja, joutunut luonnonkatastrofin kuten maanjäristyksen, tulvan tai tulipalon uhriksi, nähnyt jonkun väkivaltaisen kuoleman tai loukkaantumisen, kokenut seksuaalista väkivaltaa, ollut vakavan fyysisen hyökkäyksen tai vahingonteon kohteena, ollut vangittuna tai kidnapattuna, ollut kidutettuna, kokenut joitain muuta kauheaa väkivaltaa?" Vastausvaihtoehdot: 0) ei, 1) kyllä. Tarkastelussa vastausvaihtoehdon 1) kyllä johonkin vaihtoehtoon vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Taustamuuttujat, joiden mukaisissa ryhmissä tulokset esitetään
  • Taustaryhmä: kurdit, venäläiset, somalit, koko väestö
  • Sukupuoli: sukupuolet yhteensä, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 18-29, 30-49 ja 50-64 -vuotiaat
  • Alue: Espoo, Helsinki, Tampere, Turku, Vantaa, Vaasa.
Päivitystiedot
Tämä dokumentti on luonnos 2012-06-14
Lisätiedot ja käytön rajoitukset
Tietoaineisto
Viitteet
Tiedon saatavuus, luotettavuus, ajallinen kattavuus
Yhteystiedot
Terveytemme-projektiryhmä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), sähköposti terveytemme@thl.fi
Tietoaineiston yhteystiedot
Tutkimuspäällikkö Päivikki Koponen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), sähköposti etunimi.sukunimi@thl.fi