Ilmiön merkitys ja tulkinta

Vähintään kerran kuukaudessa järjestö-, yhdistys- tms. toimintaan osallistuvien osuus (%)

Määritelmä
Niiden osuus (%), jotka osallistuvat vähintään kerran kuukaudessa järjestö-, yhdistys- tms. toimintaan.
Vaikutus väestön hyvinvointiin
Taloudellinen merkitys
Miten ilmiöön kyetään vaikuttamaan
Mitä kunnassa/alueilla tulisi tehdä
Katso Maamu:sta myös seuraavat osoittimet
Asiasanat

Tekninen kuvaus ja lisätiedot
Laskeminen
Perustuu kysymykseen: "Kuinka usein olette osallistunut seuraavien järjestöjen, yhdistysten, seurojen yms. toimintaan 12 viime kuukauden aikana?" Kysymyspatterissa esitettiin vaihtoehtoina liikunta- tai urheiluseura, kulttuuriyhdistys, tai -järjestö, nuorisojärjestö tai -kerho, kansanterveys- tai potilasjärjestö (esim. SPR, Sydänliitto), joku muu järjestö tai yhdistys, uskonnollinen yhteisö (eim. moskeija, seurakunta), vapaamuotoinen harrastusporukka. Vastausvaihtoehdot: 1) 3 kertaa viikossa tai useammin 2) 1-2 kertaa viikossa 3) 1-3 kertaa kuukaudessa 4) muutaman kerran vuodessa 5) en ole osallistunut. Tarkastelussa vastausvaihtoehdon 1) 3 kertaa viikossa tai useammin tai 2) 1-2 kertaa viikossa tai 3) 1-3 kertaa kuukaudessa vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Taustamuuttujat, joiden mukaisissa ryhmissä tulokset esitetään
  • Taustaryhmä: kurdit, venäläiset, somalit, koko väestö
  • Sukupuoli: sukupuolet yhteensä, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 18-29, 30-49 ja 50-64 -vuotiaat
  • Alue: Espoo, Helsinki, Tampere, Turku, Vantaa, Vaasa.
Päivitystiedot
Tämä dokumentti on luonnos 2012-06-14
Lisätiedot ja käytön rajoitukset
Tietoaineisto
Viitteet
Tiedon saatavuus, luotettavuus, ajallinen kattavuus
Yhteystiedot
Terveytemme-projektiryhmä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), sähköposti terveytemme@thl.fi
Tietoaineiston yhteystiedot
Tutkimuspäällikkö Päivikki Koponen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), sähköposti etunimi.sukunimi@thl.fi