Ilmiön merkitys ja tulkinta

100 metrin matkan juoksemisessa vaikeuksia, osuus (%)

Määritelmä
Niiden osuus (%), joilla on 100 metrin matkan juoksemisessa vaikeuksia tai eivät pysty siihen lainkaan.
Vaikutus väestön hyvinvointiin
Taloudellinen merkitys
Miten ilmiöön kyetään vaikuttamaan
Mitä kunnassa/alueilla tulisi tehdä
Katso Maamu:sta myös seuraavat osoittimet
Asiasanat

Tekninen kuvaus ja lisätiedot
Laskeminen
Perustuu kysymykseen: "Kykenettekö juoksemaan lyhyehkön matkan (noin sata metriä)?" Vastausvaihtoehdot: 1) pystytte siihen vaikeuksitta 2) pystytte siihen mutta vaikeuksia on jonkin verran 3) pystytte siihen mutta se on erittäin vaikeaa 4) ette pysty siihen lainkaan? Tarkastelussa ovat vaihtoehdon 2), 3) tai 4) vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Taustamuuttujat, joiden mukaisissa ryhmissä tulokset esitetään
  • Taustaryhmä: kurdit, venäläiset, somalit, koko väestö
  • Sukupuoli: sukupuolet yhteensä, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 18-29, 30-49 ja 50-64 -vuotiaat
  • Alue: Espoo, Helsinki, Tampere, Turku, Vantaa, Vaasa.
Päivitystiedot
Tämä dokumentti on luonnos 2012-06-14
Lisätiedot ja käytön rajoitukset
Tietoaineisto
Viitteet
Tiedon saatavuus, luotettavuus, ajallinen kattavuus
Yhteystiedot
Terveytemme-projektiryhmä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), sähköposti terveytemme@thl.fi
Tietoaineiston yhteystiedot
Tutkimuspäällikkö Päivikki Koponen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), sähköposti etunimi.sukunimi@thl.fi