Tulosraportti

Hyvinvointi

Elinolot
Kotitalouden menojen kattaminen tuloilla hankalaa (%) Atlas Pylväskuvat Excel Merkitys ja 
tulkinta
Koettu hyvinvointi
Elämänlaatunsa hyväksi tai erittäin hyväksi kokevat (%) Atlas Pylväskuvat Excel Merkitys ja 
tulkinta
Osallisuus
Suomen- tai ruotsinkielen ymmärtäminen huonoa tai ei lainkaan (%) Atlas Pylväskuvat Excel Merkitys ja 
tulkinta
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Excel Merkitys ja 
tulkinta
Vähintään kerran kk järjestö-, yhdistys- tms. toimintaan osallistuvien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Excel Merkitys ja 
tulkinta
Eduskuntavaaleissa äänestäneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Excel Merkitys ja 
tulkinta
Elinympäristön turvattomuus ja väkivalta
Välttelee paikkoja ulkomaalaistaustan vuoksi (%) Atlas Pylväskuvat Excel Merkitys ja 
tulkinta
Kokenut syrjintää asunnon vuokraamisessa tai ostamisessa ulkomaalaistaustan vuoksi (%) Atlas Pylväskuvat Excel Merkitys ja 
tulkinta

Terveys

Terveydentila
Terveytensä hyväksi tai melko hyväksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Excel Merkitys ja 
tulkinta
Mielenterveys
Psyykkisiä oireita kokevat (%) Atlas Pylväskuvat Excel Merkitys ja 
tulkinta
Traumaattisia kokemuksia entisessä kotimaassaan kokeneet (%) Atlas Pylväskuvat Excel Merkitys ja 
tulkinta

Toiminta- ja työkyky

Toimintakyky ja arjessa selviytyminen
100 metrin matkan juoksemisessa vaikeuksia, osuus (%) Atlas Pylväskuvat Excel Merkitys ja 
tulkinta
Työkyky
Vähintään osittain työkyvyttömiksi itsensä arvioivien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Excel Merkitys ja 
tulkinta

Palvelut

Palveluiden tarve ja käyttö
Lääkärissä viime vuoden aikana käyneet (%) Atlas Pylväskuvat Excel Merkitys ja 
tulkinta
Mielenterveyspalveluita viime vuoden aikana käyttäneet (%) Atlas Pylväskuvat Excel Merkitys ja 
tulkinta

 © 2014 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) - Terveytemme -projektiryhmä: terveytemme@thl.fi