Tulosraportti

Hyvinvointi

Elinolot
Koti­talouden menojen kattaminen tuloilla hankalaa (%) Atlas Pylväskuvat Excel Merkitys ja tulkinta
Koettu hyvinvointi
Elämän­laatunsa hyväksi tai erittäin hyväksi kokevat (%) Atlas Pylväskuvat Excel Merkitys ja tulkinta
Osallisuus
Suomen- tai ruotsin­kielen ymmärtäminen huonoa tai ei lainkaan (%) Atlas Pylväskuvat Excel Merkitys ja tulkinta
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Excel Merkitys ja tulkinta
Vähintään kerran kk järjestö-, yhdistys- tms. toimintaan osallis­tuvien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Excel Merkitys ja tulkinta
Eduskunta­vaaleissa äänestäneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Excel Merkitys ja tulkinta
Elin­ympäristön turvattomuus ja väkivalta
Välttelee paikkoja ulko­maalais­taustan vuoksi (%) Atlas Pylväskuvat Excel Merkitys ja tulkinta
Kokenut syrjintää asunnon vuokraamisessa tai ostamisessa ulko­maalais­taustan vuoksi (%) Atlas Pylväskuvat Excel Merkitys ja tulkinta

Terveys

Terveydentila
Terveytensä hyväksi tai melko hyväksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Excel Merkitys ja tulkinta
Mielenterveys
Psyykkisiä oireita kokevat (%) Atlas Pylväskuvat Excel Merkitys ja tulkinta
Traumaattisia kokemuksia entisessä koti­maassaan kokeneet (%) Atlas Pylväskuvat Excel Merkitys ja tulkinta

Toiminta- ja työkyky

Toiminta­kyky ja arjessa selviy­tyminen
100 metrin matkan juokse­misessa vaikeuksia, osuus (%) Atlas Pylväskuvat Excel Merkitys ja tulkinta
Työkyky
Vähintään osittain työ­kyvyttömiksi itsensä arvioivien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Excel Merkitys ja tulkinta

Palvelut

Palveluiden tarve ja käyttö
Lääkärissä viime vuoden aikana käyneet (%) Atlas Pylväskuvat Excel Merkitys ja tulkinta
Mielen­terveys­palveluita viime vuoden aikana käyttäneet (%) Atlas Pylväskuvat Excel Merkitys ja tulkinta