Alue:  Kaikki kunnat
Osoitin:  Äänestäminen eduskuntavaaleissa

 Valitse alue ja väestöryhmät

Tallenna esitystä varten
Tallenna painoa varten
 Tallenna Excel
 Avaa merkitys- ja tulkintatiedot