THL:n ja Tilastokeskuksen tilastoaineistojen tuloksia syntyperän mukaan 2010 - 2014

THL:n tilastoja
Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1000 asukasta Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki muut kuin lääkärikäynnit / 1000 asukasta Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Suun terveydenhuollon palveluja terveyskeskuksissa käyttäneet 18 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Aikuisten mielenterveyden avohoitokäynnit / 1000 18 vuotta täyttänyttä Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, lastenpsykiatria / 1000 0-12 -vuotiasta Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit yhteensä / 1000 0-7 -vuotiasta Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Tilastokeskuksen tilastoja
Lasten pienituloisuusaste (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Yksinhuoltajaperheiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Toisen asteen koulutuksen keskeyttäneet (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Peruskoulun jälkeen ilman opiskelupaikkaa jääneet (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvissa asuntokunnissa asuvat perheet (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot

 

 

 © 2018 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) - Terveytemme -työryhmä: terveytemme@thl.fi