Pylväskuvien käyttöohjeet

Pylväskuvien avulla voit vertailla halutun osoittimen tuloksia väestöryhmittäin, sisältäen myös virhemarginaalit. Voit kopioida valmiit pylväskuvat helposti omaan esitykseen tai dokumenttiin.

Avaa pylväskuvat: Klikkaa tulosraportissa halutun osoittimen kohdalla olevaa Pylväskuvat -linkkiä. Oletuksena avautuu pylväskuva, joka esittää tulokset alueittain.

Valitse alue ja väestöryhmät: Linkistä avautuu pylväskuvien selailusivu, jossa voit vertailla kahden alueen tuloksia vierekkäin. Lisäksi voit tarkastella tuloksia väestöryhmittäin sukupuolen, kouluasteen, syntyperän ja sukupolvisuuden mukaisesti.

Tallenna Excel: Linkistä voit tallettaa valitun osoittimen tulokset Excel-taulukkona. Taulukko sisältää osoittimen tulokset, virhemarginaalit ja vastaajien lukumäärät väestöryhmittäin.© 2018 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) - Terveytemme -työryhmä: terveytemme@thl.fi