Kouluterveyskyselyn tuloksia syntyperän mukaan 2013 ja 2015

Elinolot ja sosiaaliset ongelmat
Perhe ei syö yhteistä ateriaa iltapäivällä tai illalla (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Ei yhtään läheistä ystävää (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Toistuvasti rikkeitä vuoden aikana (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Läheisen alkoholin käyttö aiheuttanut ongelmia (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Elintavat
Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Hampaiden harjaus harvemmin kuin kahdesti päivässä (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Nukkuu arkisin alle 8 tuntia (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kouluolot
Koulun fyysisissä työoloissa puutteita (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Koulun työilmapiirissä ongelmia (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Opettajat eivät rohkaise mielipiteen ilmaisuun oppitunnilla (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Oppilaiden mielipiteitä ei huomioida koulutyön kehittämisessä (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Ei tiedä miten voi vaikuttaa koulun asioihin (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Opettajat eivät ole kiinnostuneita oppilaan kuulumisista (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Pitää koulunkäynnistä (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Mielenterveys
Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Koulu-uupumus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Päihteet ja riippuvuudet
Tupakoi päivittäin (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Pelaa rahapelejä viikoittain (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Nuuskaa päivittäin (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Ruokailutottumukset
Ei syö kaikkia aterianosia kouluruoalla (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Ei syö aamupalaa joka arkiaamu (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Syö hedelmiä tai marjoja lähes päivittäin (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Ei syö koululounasta päivittäin (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Syö tuoreita tai keitettyjä kasviksia lähes päivittäin (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kiusaaminen ja väkivalta
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kokenut seksuaalista väkivaltaa joskus tai toistuvasti (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Väkivaltatilanteet haittaavat opiskelua (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Osallistunut koulukiusaamiseen vähintään kerran viikossa (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Terveys
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Päivittäin vähintään kaksi oiretta (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Ylipaino (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot

 © 2017 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) - Terveytemme -työryhmä: terveytemme@thl.fi