Terveys- ja hyvinvointi -indikaattoreita syntyperän mukaan

Tulosraportti Kouluterveyskyselyn aineistosta

Tällä sivulla julkaistaan tuloksia väestön terveydestä ja hyvinvoinnista syntyperän mukaan. Tulokset perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttaman Kouluterveyskyselyn aineistoon vuosilta 2013 ja 2015. Lisäksi sivulla julkaistaan tuloksia THL:n ja Tilastokeskuksen tilasto- ja rekisteriaineistoista vuoden 2017 loppuun mennessä.

Kouluterveyskyselyn vuosien 2013-2015 yhdistetystä aineistosta syntyperän mukaiset tulokset on tuotettu pylväskuvina ja taulukkoina koko maalle, maakuntien yhteistyöalueille, pääkaupunkiseudulle ja suurimmille kaupungeille (Hki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu). Lisäksi vuosittaiset tulokset on tuotettu maakuntien yhteistyöalueille. Tuloksia voi tarkastella sukupuolen, kouluasteen ja sukupolvisuuden mukaan sekä erikseen joissakin taustamaa - ryhmissä. Lisätiedot sisältävät kunkin indikaattorin tulkinnassa tarvittavat keskeiset tiedot.

Tuloksille on laskettu virhemarginaalit (95 % luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida pienestä vastaajien lukumäärästä aiheutuvan satunnaisvaihtelun vaikutusta tuloksiin.

Tietotuotannossa syntyperä ja taustamaa sekä sukupolvisuus määrittelyt on tehty aina samalla tavalla. Henkilön syntyperäksi on luokiteltu ulkomaat, mikäli molemmat vanhemmat ovat syntyneet muualla kuin Suomessa. Taustamaa on määritelty tarkemmin äidin syntymämaan mukaan, ja jos se ei ole ollut tiedossa, niin isän syntymämaan mukaan. Ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajat ovat itse ulkomailla syntyneitä, ja toisen sukupolven maahanmuuttajat ovat Suomessa syntyneitä henkilöitä.

Tulokset ovat tuotettu Teematietosivusto kotoutumisen seurantaan -hankkeessa, ja hanketta on rahoittanut Euroopan Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF) sekä THL.

Muualla verkossa


 

Yhteystiedot

Tiina Laatikainen
tutkimusprofessori
Kansanterveysratkaisut-osasto
Kansantautien ehkäisy -yksikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
PL 30, 00271 Helsinki
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Katja Wikström
tutkija
Kansanterveysratkaisut-osasto
Kansantautien ehkäisy -yksikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
PL 30, 00271 Helsinki
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi© 2017 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) - Terveytemme -työryhmä: terveytemme@thl.fi