LATE-tutkimuksen tulosraportti

Tulokset tutkimusalueittain

LATE-tutkimuksen esittelysivut

Tuloksia voi tarkastella Atlas-raportteina ja pylväskuvina lapsen sukupuolen ja ikäryhmän, äidin koulutustason ja tutkimusalueen mukaisissa ryhmissä. Lisätiedot sisältävät kunkin osoittimen tulkinnassa keskeiset tiedot.

Raportin tulokset perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttamaan Lasten ja nuorten terveysseurantatutkimukseen (LATE). LATE-tutkimusaineisto kattaa eri puolilta Suomea kerätyn pilottitutkimuksen (10 terveyskeskusta) ja erillisotokset Kainuun maakunnasta ja Turusta.

Tutkimusaineisto on kerätty vuosien 2007-2009 aikana lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon määräaikaisissa terveystarkastuksissa. Tutkimus sisälsi lasten terveystarkastuksen sekä kyselylomakkeet huoltajille ja kahdeksasluokkalaisille nuorille. Tulosraportti sisältää tietoa tutkimusalueiden lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvoinnista ja terveydestä.

Yhteystiedot

Tutkimuksen yhteyshenkilö

Päivi Mäki
TtM, kehittämispäällikkö
Kansanterveysratkaisut-osasto
Kansantautien ehkäisy -yksikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
PL 30, 00271 Helsinki
puh. 029 524 8612
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi© 2015 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) - Terveytemme -työryhmä: terveytemme@thl.fi