Atlas-raportin käyttöohje

Raportti

Valitse alue: Klikkaa halutun tutkimusalueen nimeä vasemman yläreunan taulukossa. Osoittimen arvot tulevat näkyviin profiiliin numeroina ja pylväinä. Lisäksi profiilissa näkyy kutakin väestöryhmää kohti havaintojen lukumäärä tutkimusaineistossa.

Valitse vertailualue: Valitse vertailualue pitämällä Ctrl-näppäin pohjassa, ja klikkaa halutun alueen nimeä taulukossa. Valitun alueen ja vertailualueen arvot esitetään profiilissa allekkain, eri värisillä pylväillä vertailun helpottamiseksi.

Valitse väestöryhmä: Valitse ensin alue, ja sen jälkeen valitse haluttu väestöryhmä (esim. Pojat) klikkaamalla väestöryhmän nimeä profiilissa. Valitun väestöryhmän tulokset luottamusväleineen tulevat nyt näkyviin pylväskaavioon.

Poista valinnat: Poista valinnat klikkaamalla Poista valinnat painiketta.

Pylväskuvien käyttöohje

Ryhmävertailu

Pylväskuvien tarkasteluun pääsee joko Lasten terveys -raportin etusivulta tai Atlas-raportista. Pylväskuvien avulla voi vertailla valitun osoittimen tuloksia väestöryhmittäin eri tutkimusalueilla. Oletuksena osoittimet esitetään lapsen sukupuolen ja ikäryhmän mukaisissa väestöryhmissä.

Avaa pylväskuvat etusivulta: Klikkaa halutun osoittimen kohdalla olevaa Pylväskuvat -linkkiä. Lista tutkimusalueista tulee nyt näkyviin. Valitse haluttu tutkimusalue, jolloin pylväskuvat avautuvat.

Avaa pylväskuvat Atlas-raportista: Klikkaa halutun alueen kohdalla pientä dokumentti-kuvaketta (raportin vasemman reunan taulukossa). Lista saatavilla olevista osoittimista tulee nyt näkyviin. Valitse haluttu osoitin, jolloin pylväskuvat avautuvat.

Näytä lisävalinnat: Oletuksena pylväskuvat näytetään valitusta osoittimesta ja valitulta tutkimusalueelta. Linkki avaa lisävalinnat, joiden avulla voit vaihtaa pylväskuvioissa esitettävän osoittimen, alueet, sekä väestöryhmät.© 2011 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - Terveytemme -projektiryhmä: terveytemme@thl.fi