Alue:  Turku
Osoitin:  Isän alkoholihaittojen riski

 Valitse alue ja väestöryhmät

Tallenna esitystä varten
Tallenna painoa varten
 Avaa merkitys- ja tulkintatiedot