Etnokids ja nuorten kotoutumisen indikaattorit

Tulosraportti

Tutkimuksen esittelysivut

Raportin tulokset perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttamaan Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys- ja hyvinvointitutkimukseen.

Tuloksia voi tarkastella pylväskuvina ja taulukkoina lapsen sukupuolen ja taustaryhmän mukaisissa ryhmissä. Lisätiedot sisältävät kunkin osoittimen tulkinnassa keskeiset tiedot.

Yhteystiedot

Tutkimuksen yhteyshenkilö

Tiina Laatikainen
tutkimusprofessori, lääketieteen tohtori
Kansanterveysratkaisut-osasto
Kansanterveyden edistäminen -yksikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
PL 30, 00271 Helsinki
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Kotouttamisrahasto