Kuolleisuuserot tulo- ja koulutusryhmittäin 1996 - 2014

Tilastokuviot tulosten alue- ja aikavertailuun väestöryhmittäin

Tulokset tilastokuvioina, karttaraportteina, profiiliraportteina ja taulukkoina

Kuolleisuus
25-vuotiaan elinajanodote (vuotta) Tilastokuviot Kartat Profiili Excel Merkitys ja
tulkinta
Kaikki kuolemansyyt, menetetyt elinvuodet (PYLL)
ikävälillä 25-80 v. /100 000 vastaavanikäistä
Tilastokuviot Kartat Profiili Excel Merkitys ja
tulkinta
Verenkiertoelinten sairaudet, menetetyt elinvuodet (PYLL)
ikävälillä 25-80 v. /100 000 vastaavanikäistä
Tilastokuviot Kartat Profiili Excel Merkitys ja
tulkinta
Alkoholikuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL)
ikävälillä 25-80 v. /100 000 vastaavanikäistä
Tilastokuviot Kartat Profiili Excel Merkitys ja
tulkinta
Tapaturmat, menetetyt elinvuodet (PYLL)
ikävälillä 25-80 v. /100 000 vastaavanikäistä
Tilastokuviot Kartat Profiili Excel Merkitys ja
tulkinta
Itsemurhat, menetetyt elinvuodet (PYLL)
ikävälillä 25-80 v. /100 000 vastaavanikäistä
Tilastokuviot Kartat Profiili Excel Merkitys ja
tulkinta
Syöpäsairaudet, menetetyt elinvuodet (PYLL)
ikävälillä 25-80 v. /100 000 vastaavanikäistä
Tilastokuviot Kartat Profiili Excel Merkitys ja
tulkinta

Koko maan tulokset tulokymmenyksittäin

Kuolleisuus
25-vuotiaan elinajanodote (vuotta) Profiili
Kaikki kuolemansyyt, menetetyt elinvuodet (PYLL)
ikävälillä 25-80 v. /100 000 vastaavanikäistä
Profiili
Verenkiertoelinten sairaudet, menetetyt elinvuodet (PYLL)
ikävälillä 25-80 v. /100 000 vastaavanikäistä
Profiili
Alkoholikuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL)
ikävälillä 25-80 v. /100 000 vastaavanikäistä
Profiili
Tapaturmat, menetetyt elinvuodet (PYLL)
ikävälillä 25-80 v. /100 000 vastaavanikäistä
Profiili
Itsemurhat, menetetyt elinvuodet (PYLL)
ikävälillä 25-80 v. /100 000 vastaavanikäistä
Profiili
Syöpäsairaudet, menetetyt elinvuodet (PYLL)
ikävälillä 25-80 v. /100 000 vastaavanikäistä
Profiili

Julkaisut

Tiedotteet

Yhteystiedot

Seppo Koskinen
tutkimusprofessori
puh. 029 524 8762
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Suvi Parikka
tutkija
puh. 029 524 7959
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Timo Koskela
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 6845
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi© 2017 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) - Terveytemme -työryhmä: terveytemme@thl.fi