Lisätiedot osoittimesta

Influenssarokotuksen kaudella 2016 - 2017 saaneiden osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Oletteko saanut influenssarokotteen kaudella syksy 2016 - kevättalvi 2017?" Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) kyllä 2) en 3) en muista. Tarkastelussa on vastausvaihtoehtoon 1) kyllä vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 30-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot