Lisätiedot osoittimesta

Niiden osuus, joille liian korkeat asiakasmaksut tai hinnat ovat haluamansa hammaslääkärihoidon este (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Ovatko seuraavat asiat estäneet Teitä saamasta haluamaanne hammaslääkärinhoitoa? Liian korkeat asiakasmaksut ja hinnat". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) ei 2) kyllä. Tarkastelussa on vastausvaihtoehtoon 2) kyllä vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot