Lisätiedot osoittimesta

Osuus työssäkäyvistä 30-69-vuotiaista, joilla työterveyshuolto ensisijainen hoitopaikka lääkärinpalveluita tarvittaessa (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Mihin alla olevista hoitopaikoista hakeudutte ensisijaisesti, jos tarvitsette lääkäripalveluja? " Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) terveyskeskus 2) yksityinen lääkäriasema 3) työterveyshuolto 4) opiskeluterveydenhuolto 5) sairaalan poliklinikka 6) muu. Tarkastelussa on vastausvaihtoehtoon 3) työterveyshuolto vastanneiden työssäkäyvien 30-69-vuotiaiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 30-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot