Lisätiedot osoittimesta

Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Tunnetteko itsenne yksinäiseksi? " Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) en koskaan 2) hyvin harvoin 3) joskus 4) melko usein 5) jatkuvasti. Tarkastelussa on vastausvaihtoehtoihin 4) melko usein tai 5) jatkuvasti vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 30-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot