Lisätiedot osoittimesta

Terveytensä hyväksi tai melko hyväksi kokevien osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Onko terveydentilanne mielestänne nykyisin? " Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) hyvä 2) melko hyvä 3) keskitasoinen 4) melko huono 5) huono. Tarkastelussa on vastausvaihtoehtoihin 1) hyvä tai 2) melko hyvä vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 30-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot