Maksimaalinen puristusvoima, keskiarvo (kg)

  2017  2011
Alue ja väestöryhmä         Arvo     Alaraja   Yläraja     Lkm.           Arvo     Alaraja   Yläraja     Lkm.  
Suomi
Miehet   48.7 48.1 49.3 4473   47 46.4 47.5 4473
Naiset   30.5 30.2 30.8 5437   29.1 28.8 29.3 5437
Miehet: 30-64v   52.6 51.9 53.2 1670   50.5 49.8 51.1 1464
Naiset: 30-64v   32.9 32.6 33.2 1889   31.3 31 31.7 1779
Miehet: 65+v   40.2 39.4 41.1 756   38.7 37.8 39.6 583
Naiset: 65+v   24.5 24 24.9 999   23.2 22.7 23.7 770
Miehet: 30-39v    
Naiset: 30-39v    
Miehet: 40-49v    
Naiset: 40-49v    
Miehet: 50-59v    
Naiset: 50-59v    
Miehet: 60-69v    
Naiset: 60-69v    
Miehet: 70-79v    
Naiset: 70-79v    
Miehet: 80+v    
Naiset: 80+v    
Miehet: Koulutus perusaste   46.3 45.1 47.5  
Naiset: Koulutus perusaste   28.5 27.9 29.1  
Miehet: Koulutus keskiaste   49.7 48.8 50.5  
Naiset: Koulutus keskiaste   30 29.3 30.7  
Miehet: Koulutus korkea-aste   50.1 49.2 50.9  
Naiset: Koulutus korkea-aste   30.8 30.4 31.1  
Uudenmaan yhteistyöalue
Miehet   49.2 48.5 49.9  
Naiset   30.3 29.8 30.7  
Varsinais-Suomen yhteistyöalue
Miehet   49 47.4 50.5  
Naiset   28.7 27.8 29.6  
Pirkanmaan yhteistyöalue
Miehet   50.9 49.8 52  
Naiset   30.7 30.2 31.2  
Pohjois-Savon yhteistyöalue
Miehet   48 46 50  
Naiset   30.4 29.5 31.2  
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue
Miehet   48.4 46.8 49.9  
Naiset   29.9 29.2 30.6  
Tuloksille laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja.
Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL.