Toimeentulonsa riittäväksi tai lähes riittäväksi kokevien osuus (%)

  2017  2011
Alue ja väestöryhmä         Arvo     Alaraja   Yläraja     Lkm.           Arvo     Alaraja   Yläraja     Lkm.  
Suomi
Miehet   64.4 61.8 66.9 2141   61 58.6 63.3 1980
Naiset   59 57 61 2693   62.1 60.1 64 2504
Miehet: 30-64v   63.2 60.6 65.7 1419   61.7 59.1 64.2 1428
Naiset: 30-64v   57.8 55.4 60.1 1735   63.3 61 65.5 1773
Miehet: 65+v   67.6 64 71 722   58.9 54.6 63 552
Naiset: 65+v   61 57.8 64.1 958   58.8 55.2 62.4 731
Miehet: 30-39v   63.5 57.9 68.8 314   59.9 53.4 66.1 241
Naiset: 30-39v   53 48.1 57.9 421   60.6 55.1 65.9 334
Miehet: 40-49v   62.4 57.2 67.4 368   60.8 55.9 65.5 414
Naiset: 40-49v   56.3 51.6 61 443   63 58.8 67 548
Miehet: 50-59v   61.3 56.7 65.9 450   60.6 56.1 65 483
Naiset: 50-59v   62.7 58.5 66.7 555   63.8 59.8 67.7 584
Miehet: 60-69v   68.4 64.4 72.2 568   65.1 60.7 69.3 485
Naiset: 60-69v   63.3 59.5 66.9 666   66.9 62.8 70.8 554
Miehet: 70-79v   66.9 61.7 71.9 342   56.9 50.7 62.9 266
Naiset: 70-79v   56.7 52 61.4 445   57 51.4 62.5 325
Miehet: 80+v   64.7 54.5 74.1 99   57.7 46.9 68 91
Naiset: 80+v   59.5 51.6 67.1 163   52.1 44 60 159
Miehet: Koulutus perusaste   52.3 46.3 58.4  
Naiset: Koulutus perusaste   46.5 41.9 51.1  
Miehet: Koulutus keskiaste   57.4 53.6 61.1  
Naiset: Koulutus keskiaste   53.1 49.8 56.4  
Miehet: Koulutus korkea-aste   76.6 73.5 79.5  
Naiset: Koulutus korkea-aste   66.7 63.8 69.4  
Uudenmaan yhteistyöalue
Miehet   65.3 61.9 68.6  
Naiset   58.3 54.8 61.8  
Varsinais-Suomen yhteistyöalue
Miehet   61.8 54.1 69  
Naiset   58.4 53.1 63.5  
Pirkanmaan yhteistyöalue
Miehet   63.2 59 67.3  
Naiset   59.2 55.7 62.7  
Pohjois-Savon yhteistyöalue
Miehet   64.8 55.7 73  
Naiset   59.4 55 63.7  
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue
Miehet   66.7 60.3 72.6  
Naiset   59.3 53.2 65.1  
Tuloksille laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja.
Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL.