Lisätiedot osoittimesta

Paljon huolissaan hallituksen kyvystä hoitaa epidemiatilannetta (%)

Tekijä Tiedonkeruun ajankohta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Syyskuu-marraskuu 2020
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Ihmisillä voi olla huolia koronavirukseen liittyen. Oletko ollut huolissasi ...". Kysymyspatterissa esitettiin mm. "Hallituksen kyvystä hoitaa koronavirusepidemiatilannetta". Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) En ollenkaan, 2) Vähän, 3) Paljon. Tarkastelussa on niiden osuus, jotka ovat vastanneet vaihtoehdolla 3) Paljon. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
Tietolähteet
  • FinSote 2020 -tutkimuksen ennakkotulokset
    Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote kuvaa suomalaisten hyvinvointia, sekä sosiaali- ja terveyspalvelukokemuksia alueittain ja väestöryhmittäin. FinSote korvaa THL:n aiemmin toteuttaman Aikuisväestön terveys-, hyvinvointi- ja palvelut (ATH) -tutkimuksen, joka on tuottanut tietoja aikuisten hyvinvoinnin ja palvelujen yleisestä kehityksestä vuosina 2010 - 2017 alueittain ja väestöryhmittäin.
Tutkimusaineisto
Esitetyt ennakkotulokset perustuvat FinSote-tutkimuksen vuoden 2020 koronamoduuliaineistoon.
 
Tiedonkeruu alkoi syyskuussa 2020 ja jatkuu helmikuuhun 2021 saakka. Tiedot kerätään kyselyllä, johon on mahdollista vastata paperilomakkeella tai verkossa neljällä kielellä: suomi, ruotsi, venäjä ja englanti. Tiedonkeruun aikana tutkittavia lähestytään 1-4 kertaa postitse sen mukaan, monennellako kerralla heidät todennetusti tavoitetaan. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Koronamoduulin otos on 2200 henkilöä/hyvinvointialue: 1600 20-74 -vuotiaita / hyvinvointialue ja 75 vuotta täyttäneitä 600 / hyvinvointialue.
 
Vastaajajoukko on painottamalla korjattu vastaamaan perusjoukkoa (20 vuotta täyttänyt Suomen väestö). Painokertoimet on tuotettu Inverse Probability Weighting -menetelmällä ja laskentaan käytetty koko otokselle saatavissa olevia tietoja: ikä, sukupuoli, siviilisääty, koulutusaste, asuinalue sekä kieli. Tulokset esitetään väestöä edustavina osuuksina. Lisäksi tuloksille laskettiin 95 % luottamusvälit havainnollistamaan satunnaisvaihtelun vaikutusta tuloksiin.
Lisätiedot