FinSote -tutkimuksen tulosraportit

Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote korvaa jatkossa vuosina 2010-2017 toteutetun Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen ATH.

Tulosraportit

 Tulosraportti 2017-2018

FinSote -tutkimuksen perustulokset 2017-2018. Raportissa alueina ovat koko maa, maakunnat ja maakuntien yhteistyöalueet. Väestöryhminä ovat sukupuoli, ikäryhmä ja koulutusryhmä.

Tulokset perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) FinSote -tutkimuksessa kerättyihin aineistoihin. Raportti sisältää noin 150 osoitinta (indikaattoria), jotka on jaettu aihepiireihin selailun helpottamiseksi. Kunkin osoittimen tulokset esitetään alueittain ja väestöryhmittäin. Lisäksi kunkin osoittimen merkitys- ja tulkintatiedot auttavat tulosten tulkinnassa ja sisältävät osoittimen määritelmän, merkityksen sekä muodostamisen.

 Tutkimusalueet ja vastausaktiivisuus

Muualla palvelussa

FinSote-tutkimuksen esittelysivut

Tilaston kotisivu

ATH-tutkimuksen esittelysivut

ATH-tutkimuksen tulosraportit

Yhteystiedot

Tutkimuksen yhteyshenkilö:

Oona Pentala-Nikulainen
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 6560
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Atlas -raportti

Pylväskuvat

Taulukot© 2018 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) - Terveytemme -työryhmä: terveytemme@thl.fi