Tulosraportti 2017-2018

Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote korvaa jatkossa vuosina 2010-2017 toteutetun Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen ATH.

Viittausohje: Pentala-Nikulainen O, Koskela T, Parikka S, Kilpeläinen H, Koskenniemi T, Aalto A-M, Muuri A, Koskinen S & Lounamaa A. Kansallisen terveys-, hyvinvointi ja palvelututkimus FinSoten perustulokset 2017-2018. Verkkojulkaisu: thl.fi/finsote

Tutkimusalueet

 Tutkimusalueet 2017-2018

Tulokset aihepiireittäin

 Hyvinvointi

 Terveys

 Elintavat ja riskitekijät

 Työ- ja toimintayky

 Sosiaali- ja terveyspalvelut

 Kaikki

Tulokset alueittain pylväskuvina

Maakunnat

Koko maa

Maakuntien yhteistyöalueet© 2018 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) - Terveytemme -työryhmä: terveytemme@thl.fi