FinLapset — Lasten ja nuorten terveys- ja hyvinvointiseuranta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kokoaa tietoa lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveydestä ja hyvinvoinnista. Tavoitteena on tuottaa ajankohtaista ja edustavaa tietoa lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveydestä ja hyvinvoinnista, näihin yhteydessä olevista tekijöistä sekä ajassa tapahtuneista muutoksista.

Keskeisenä tietolähteenä ovat lastenneuvoloiden ja kouluterveydenhuollon määräaikaiset terveystarkastukset, joita täydennetään valtakunnallisista rekistereistä saatavilla tiedoilla ja tarvittaessa erillistiedonkeruilla. Kohderyhmänä ovat 0–16-vuotiaat.

Ensi vaiheessa tuotetaan ajankohtaiset ja luotettavat tiedot lasten ja nuorten lihavuuden ja ylipainon yleisyydestä.

Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus 2018

Tässä raportissa esitetään tuloksia Suomessa asuvien 2–16-vuotiaiden lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyydestä sekä pituus- ja painotietojen kattavuudesta vuosilta 2014–2018. Pituus- ja painotiedot perustuvat lastenneuvoloiden ja kouluterveydenhuollon terveydenhoitokäynneillä tehtyihin pituus- ja painomittauksiin. Tiedot kirjataan potilastietojärjestelmiin, joista ne siirtyvät THL:n ylläpitämään perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisteriin (Avohilmo).

Interaktiivinen karttaesitys ja kuntakohtaiset tulostiivistelmät mahdollistavat lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyyden sekä pituus- ja painotietojen kattavuuden alueellisen tarkastelun sukupuolen ja ikäryhmän mukaan.

Jotta tulosten esitettävyyttä voidaan kehittää, pyydämme palautetta kuntakohtaisten tulostiivistelmien toimivuudesta ja hyödyllisyydestä. Pyydämme myös ilmoittamaan, mikäli kuntakohtaiset tulokset eivät vastaa todellisuutta tai niissä havaitaan virheitä. Palautetta voi antaa sähköpostitse tai täyttämällä oheisen kyselyn.

Kyselylomake

Interaktiivinen karttaesitys

Avaa karttaesitys

Kuntakohtaiset tulostiivistelmät

 

Lisätietoa:

Anna palautetta:

Kyselylomake