Lasten, nuorten ja perheiden terveys- ja hyvinvointiseuranta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kokoaa ja raportoi tietoa lasten, nuorten ja perheiden terveydestä ja hyvin­voinnista. Tavoitteena on tuottaa vertailu­kelpoista ja ajan­kohtaista sekä valta­kunnallisesti ja alueellisesti edustavaa tietoa Suomessa asuvien lasten, nuorten ja perheiden terveydestä ja hyvin­voinnista, näihin yhteydessä olevista tekijöistä ja ajassa tapahtuneista muutoksista.

Keskeisinä tiedonlähteinä käytetään lasten ja nuorten terveys­tarkastusten tietoja sekä valta­kunnallisista rekistereistä saatavia tietoja.

Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus 2019

Näillä sivuilla esitetään tuloksia Suomessa asuvien 2‒16-vuotiaiden lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyydestä sekä pituus- ja painotietojen kattavuudesta vuosina 2014‒2019.

Pituus- ja painotiedot perustuvat lasten­neuvoloiden ja koulu­terveydenhuollon terveys­tarkastuksissa tehtyihin mittauksiin. Tiedot kirjataan potilas­tietojärjestelmiin, joista ne siirtyvät THL:n ylläpitämään Perus­terveydenhuollon avohoidon hoito­ilmoitukseen (Avohilmo). Vuoden 2019 pituus- ja painotietoja on täydennetty erillis­tietopoiminnalla sellaisista potilas­tietojärjestelmistä, joiden tekninen toteutus ei mahdollista tietojen automaattista siirtymistä Avohilmoon.

Kuntakohtaisten tiivistelmien ja interaktiivisen kartan avulla on mahdollista tarkastella lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyyttä sekä pituus- ja painotietojen kattavuutta. Tarkastelua voi rajata suku­puolen, ikä­ryhmän ja alueen perusteella.

Kuntakohtaiset tiivistelmät

 

Interaktiivinen kartta

Avaa kartta

Anna palautetta

Tulosten hyödynnettävyyden kehittämiseksi toivomme palautetta kunta­kohtaisten tiivistelmien ja kartan käytettävyydestä. Pyydämme myös ilmoittamaan, mikäli kunta­kohtaiset tulokset eivät vastaa todellisuutta tai niissä havaitaan virheitä. Palautetta voi antaa sähköpostitse osoitteeseen

Lisätietoa

FinLapset-rekisteriseuranta

Tilastot ja data: Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus

Yhteystiedot

FinLapset-rekisteriseurannan yhteyshenkilö

Susanna Jääskeläinen
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 7508
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi