Karttaesitykset THL:n avainindikaattoreista

Tälle sivulle on koottu THL:n Hyvinvointikompassi -verkkopalvelun avainindikaattoreita, joita voi tarkastella myös karttaesityksinä. Indikaattorista riippuen tulokset ovat saatavana kuntien, maakuntien ja sairaanhoitopiirien mukaisesti. Lisää indikaattoritietoja myös väestöryhmittäin löydät Tulosraportit -sivulta.

Hyvinvointi

Terveydentila
THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu Kunnat Maakunnat Sairaanhoito­piirit Lisätiedot
Menetetyt elinvuodet (PYLL), kaikki kuolemansyyt ikävälillä 0-80 v. /100 000 vastaavanikäistä Kunnat Maakunnat Maakunnat (HE 15/2017 vp) Sairaanhoito­piirit Lisätiedot
Menetetyt elinvuodet (PYLL), itsemurhat ikävälillä 0-80 v. /100 000 vastaavanikäistä   Maakunnat Sairaanhoito­piirit Lisätiedot
Sepelvaltimo­tauti­tapahtumat ikävälillä 35-79 v. /100 000 vastaavanikäistä   Maakunnat Sairaanhoito­piirit Lisätiedot
Aivohalvaus­tapahtumat ikävälillä 35-79 v. /100 000 vastaavanikäistä   Maakunnat Sairaanhoito­piirit  

Palvelut

Somaattinen erikoissairaanhoito
Sydäninfarkti­potilaiden 30 päivän kuolleisuus, vakioitu (%) Sairaanhoito­piirit Lisätiedot
Aivoinfarkti­potilaiden 30 päivän kuolleisuus, vakioitu (%) Sairaanhoito­piirit Lisätiedot
Lonkkamurtuma­potilaiden kotiutuminen 4 kuukauden kuluessa, vakioitu (%) Sairaanhoito­piirit Lisätiedot
Lonkan tekonivel­leikkauksen uusinta potilaille 2 vuoden kuluessa, vakioitu (%) Sairaanhoito­piirit Lisätiedot