Ilmiön merkitys ja tulkinta

Arkiaskareissa (ADL+IADL) suuria vaikeuksia kokevien osuus (%)

Määritelmä
Vaikutus väestön hyvinvointiin
Taloudellinen merkitys
Miten ilmiöön kyetään vaikuttamaan
Mitä kunnassa/alueilla tulisi tehdä
Katso ATH:sta myös seuraavat osoittimet
Asiasanat

Tekninen kuvaus ja lisätiedot
Laskeminen
Perustuu vähintään 75 vuotta täyttäneiden lomakkeella esitettyyn kysymykseen: "Pystyttekö yleensä seuraaviin arkipäivän askareisiin ja toimintoihin?". Kysymyspatterissa alakysymyksinä olivat: a) tekemään kevyitä kotitöitä - (esim. imurointi, astioiden pesu, vuoteen sijaaminen, pyykinpesu), b) tekemään kodin pieniä korjaustöitä - (esim. lampun tai palovaroittimen pariston vaihtaminen), c) hoitamaan päivittäisiä raha-asioitanne - (esim. laskujen maksaminen, käteisen rahan nostaminen), d) käymään ruokakaupassa, e) valmistamaan tai lämmittämään aterioitanne, f) pureskelemaan ruoan - (kaiken tyyppistä ruokaa myös esim. jälkiuunileipää), g) peseytymään suihkussa, kylvyssä tai saunassa, h) huolehtimaan henkilökohtaisesta siisteydestänne - (esim. hiusten kampaus, hampaiden pesu, parranajo, kasvojen ja käsien pesu), i) leikkaamaan varpaankyntenne, j) pukeutumaan ja riisuutumaan, k) käymään WC:ssä, l) huolehtimaan lääkityksestänne - (esim. lääkkeenoton muistaminen, oikea annostelu, lääkepakkauksen avaaminen), m) lukemaan tavallista sanomalehtitekstiä (silmälaseilla tai ilman) ja n) kuulemaan, mitä usean henkilön välisessä keskustelussa sanotaan (kuulokojeen kanssa tai ilman). Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) pystyn vaikeuksitta, 2) pystyn, mutta vaikeuksia on jonkin verran, 3) pystyn, mutta se on minulle erittäin vaikeaa ja 4) en pysty lainkaan.
 
Tarkastelussa ovat alakysymykset e) valmistamaan tai lämmittämään aterioitanne, f) pureskelemaan ruoan - (kaiken tyyppistä ruokaa myös esim. jälkiuunileipää), g) peseytymään suihkussa, kylvyssä tai saunassa h) huolehtimaan henkilökohtaisesta siisteydestänne - (esim. hiusten kampaus, hampaiden pesu, parran ajo, kasvojen ja käsien pesu, j) pukeutumaan ja riisuutumaan, k) käymään WC:ssä, a) tekemään kevyitä kotitöitä - (esim. imurointi, astioiden pesu, vuoteen sijaaminen, pyykin pesu), b) hoitamaan päivittäisiä raha-asioitanne - (esim.- laskujen maksaminen, käteisen rahan nostaminen), d) käymään ruokakaupassa, e) valmistamaan tai lämmittämään aterioitanne tai huolehtimaan lääkityksestänne - (esim. lääkkeenoton muistaminen, oikea annostelu, lääkepakkausten avaaminen). Tarkastelussa ovat vähintään yhteen, joihinkin tai kaikkiin vaihtoehdon 3) pystyn, mutta se on minulle erittäin vaikeaa tai 4) en pysty lainkaan vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Taustamuuttujat, joiden mukaisissa ryhmissä tulokset esitetään
  • Sukupuoli: molemmat sukupuolet, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 75+ -vuotiaat
  • Koulutus: suhteellinen koulutustaso ikäluokittain; luokat: matala, keskitaso, korkea
  • Alue: Suomi, Tampere, Raisio.
  • Vuodet: 2017
Päivitystiedot
Tämä dokumentti on luonnos 2015-04-24
Lisätiedot ja käytön rajoitukset
Tietoaineisto
Viitteet
Tiedon saatavuus, luotettavuus, ajallinen kattavuus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2010 käynnistämä laaja terveys ja hyvinvointitutkimus, joka toteutetaan 1-4 vuoden välein alueiden ja kansallisten tarpeiden mukaan. Otosyksikkönä on väestöpohjaltaan vähintään PARAS-alueen kokoinen kunta (20 000 asukasta), mistä poimitaan 20 vuotta täyttäneistä 3 000 asukkaan otos. Mikäli halutaan tarkastella esimerkiksi kaupunkien eriytymistä, voidaan alueiden välistä vertailua varten poimia 1000 asukkaan otos aluetta kohden.
Vuosina 2013-2017 toteutetuissa tutkimuksissa osallistumisaktiivisuus vaihteli ikäryhmittäin ja alueittain välillä 72-33%. ATH tutkimusalueet ja vastausaktiivisuudet 2017.
Yhteystiedot
Terveytemme-projektiryhmä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), sähköposti terveytemme@thl.fi
Tietoaineiston yhteystiedot
Vastaava tutkija Oona Pentala-Nikulainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), sähköposti ath-info@thl.fi