ATH tutkimusalueet 2017
Otoskoko
Vastausaktiivisuus Kuntakartta 2017
Suomi 2017
15 000
Kaikki: 47%
75+v: 64%
55-74v: 62%
20-54v: 32%
Näytä kuva suurempana
Tampere 2017
3000
Kaikki: 52%
75+v: 71%
55-74v: 68%
20-54v: 40%
Raisio 2017
1000
Kaikki: 49%
75+v: 61%
55-74v: 65%
20-54v: 34%