Niiden osuus, joilta terveydenhuollon ammattilainen on mitannut kolesterolipitoisuuden 12 viime kk aikana (%)

Väestöryhmä   Arvo (2017)   95% lv. alaraja   95% lv. yläraja   Vastanneet
Suomi
Kaikki 41.9 40.7 43.1 6651
Miehet 41.7 40 43.4 2842
Naiset 42 40.4 43.7 3809
20-54 -vuotiaat 30 28.5 31.5 2347
20-54 -vuotiaat: Miehet 30.2 28.2 32.3 989
20-54 -vuotiaat: Naiset 29.7 27.6 31.8 1358
55-74 -vuotiaat 55.4 53.3 57.4 2531
55-74 -vuotiaat: Miehet 56.2 53.1 59.2 1134
55-74 -vuotiaat: Naiset 54.6 51.8 57.5 1397
75+ -vuotiaat 64 60.2 67.7 1773
75+ -vuotiaat: Miehet 67.2 61.1 72.9 719
75+ -vuotiaat: Naiset 62 57 66.8 1054
Koulutus: Matala 41.9 40.1 43.7 2538
Miehet: Koulutus matala 41.8 39.1 44.5 1064
Naiset: Koulutus matala 42 39.5 44.5 1474
Koulutus: Keskitaso 39.3 37.1 41.5 1844
Miehet: Koulutus keskitaso 39 36 42 834
Naiset: Koulutus keskitaso 39.6 36.5 42.9 1010
Koulutus: Korkea 42.4 40 44.9 1777
Miehet: Koulutus korkea 43.1 39.5 46.7 736
Naiset: Koulutus korkea 41.8 38.5 45.2 1041
Tampere
Kaikki 34.5 32.1 36.9 1515
Miehet 35.4 32 38.9 642
Naiset 33.6 30.2 37 873
20-54 -vuotiaat 23.2 20.6 25.9 664
20-54 -vuotiaat: Miehet 25.8 22.2 29.7 295
20-54 -vuotiaat: Naiset 20.2 16.6 24.1 369
55-74 -vuotiaat 55.9 51.1 60.6 506
55-74 -vuotiaat: Miehet 56.7 49.6 63.7 223
55-74 -vuotiaat: Naiset 55.2 48.6 61.7 283
75+ -vuotiaat 56.7 45.9 67 345
75+ -vuotiaat: Miehet 64.2 45.1 80.5 124
75+ -vuotiaat: Naiset 52.8 39.6 65.8 221
Koulutus: Matala 37.2 33 41.5 479
Miehet: Koulutus matala 36.3 30.4 42.6 191
Naiset: Koulutus matala 37.9 32.2 43.9 288
Koulutus: Keskitaso 30.2 26.1 34.5 444
Miehet: Koulutus keskitaso 33.1 27.2 39.4 194
Naiset: Koulutus keskitaso 27 21.4 33.2 250
Koulutus: Korkea 35.4 31 39.9 501
Miehet: Koulutus korkea 37.5 31.4 43.8 223
Naiset: Koulutus korkea 33.1 26.9 39.7 278
Raisio
Kaikki 45.4 40.8 50 467
Miehet 45.2 38.8 51.7 211
Naiset 45.5 39 52.2 256
20-54 -vuotiaat 34 28.4 40.1 163
20-54 -vuotiaat: Miehet
20-54 -vuotiaat: Naiset
55-74 -vuotiaat 58.9 51.3 66.3 193
55-74 -vuotiaat: Miehet
55-74 -vuotiaat: Naiset
75+ -vuotiaat 64.2 45.4 80.2 111
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus: Matala
Miehet: Koulutus matala
Naiset: Koulutus matala
Koulutus: Keskitaso
Miehet: Koulutus keskitaso
Naiset: Koulutus keskitaso
Koulutus: Korkea
Miehet: Koulutus korkea
Naiset: Koulutus korkea
ATH, THL. Data CC BY 4.0.