Niiden osuus, jotka kokevat työn ja perheen myönteistä vuorovaikutusta (%)

Väestöryhmä   Arvo (2017)   95% lv. alaraja   95% lv. yläraja   Vastanneet
Suomi
Kaikki 80.2 77.2 83.1 566
Miehet 80 75.7 83.9 255
Naiset 80.5 75.9 84.5 311
20-54 -vuotiaat 81 77.3 84.2 350
20-54 -vuotiaat: Miehet 81.7 76.7 86.1 151
20-54 -vuotiaat: Naiset 80.1 74.6 84.9 199
55-74 -vuotiaat 78.3 71.9 83.8 216
55-74 -vuotiaat: Miehet 75.4 66 83.4 104
55-74 -vuotiaat: Naiset 81.4 72.1 88.7 112
75+ -vuotiaat
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus: Matala 79.6 74.9 83.8 239
Miehet: Koulutus matala 82.4 76.1 87.6 111
Naiset: Koulutus matala 76.3 68.7 82.8 128
Koulutus: Keskitaso 81 75.1 86.1 171
Miehet: Koulutus keskitaso 80.2 71.7 87.2 80
Naiset: Koulutus keskitaso 81.9 72.9 88.9 91
Koulutus: Korkea 80 73.1 85.8 142
Miehet: Koulutus korkea 74.8 63.7 83.9 58
Naiset: Koulutus korkea 84.7 75.4 91.5 84
Tampere
Kaikki 80 75.6 83.9 312
Miehet 78 71.9 83.3 165
Naiset 82.7 76 88.2 147
20-54 -vuotiaat 80.3 75.2 84.7 202
20-54 -vuotiaat: Miehet 79.8 72.7 85.7 97
20-54 -vuotiaat: Naiset 80.9 73 87.3 105
55-74 -vuotiaat 79.1 69.6 86.8 110
55-74 -vuotiaat: Miehet 73.1 60 83.8 68
55-74 -vuotiaat: Naiset
75+ -vuotiaat
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus: Matala 79.3 71.1 86 92
Miehet: Koulutus matala
Naiset: Koulutus matala
Koulutus: Keskitaso 80.5 72.4 87.1 100
Miehet: Koulutus keskitaso 79.3 67.9 88 52
Naiset: Koulutus keskitaso
Koulutus: Korkea 80 72 86.6 114
Miehet: Koulutus korkea 78.8 67.9 87.4 63
Naiset: Koulutus korkea 81.8 68.6 91.1 51
Raisio
Kaikki 76.6 69 83.1 118
Miehet 73.3 62.5 82.4 59
Naiset 80.7 69.2 89.3 59
20-54 -vuotiaat 76.8 67.8 84.2 76
20-54 -vuotiaat: Miehet
20-54 -vuotiaat: Naiset
55-74 -vuotiaat
55-74 -vuotiaat: Miehet
55-74 -vuotiaat: Naiset
75+ -vuotiaat
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus: Matala
Miehet: Koulutus matala
Naiset: Koulutus matala
Koulutus: Keskitaso
Miehet: Koulutus keskitaso
Naiset: Koulutus keskitaso
Koulutus: Korkea
Miehet: Koulutus korkea
Naiset: Koulutus korkea
ATH, THL. Data CC BY 4.0.