Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%)

Väestöryhmä   Arvo (2017)   95% lv. alaraja   95% lv. yläraja   Vastanneet
Suomi
Kaikki 25 23.7 26.2 3411
Miehet 24.9 23.2 26.7 1436
Naiset 25 23.2 26.7 1975
20-54 -vuotiaat 24 22.7 25.4 2331
20-54 -vuotiaat: Miehet 23.8 21.9 25.7 974
20-54 -vuotiaat: Naiset 24.3 22.4 26.3 1357
55-74 -vuotiaat 28.3 25.6 31.2 1080
55-74 -vuotiaat: Miehet 29.7 25.6 34 462
55-74 -vuotiaat: Naiset 27.2 23.5 31.1 618
75+ -vuotiaat
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus: Matala 33.2 31.1 35.3 1329
Miehet: Koulutus matala 34.1 31.1 37.2 523
Naiset: Koulutus matala 32.3 29.5 35.2 806
Koulutus: Keskitaso 20.7 18.7 22.8 1080
Miehet: Koulutus keskitaso 20.4 17.7 23.3 503
Naiset: Koulutus keskitaso 21.1 18.1 24.3 577
Koulutus: Korkea 15.4 13.3 17.6 921
Miehet: Koulutus korkea 15.4 12.5 18.7 365
Naiset: Koulutus korkea 15.3 12.6 18.5 556
Tampere
Kaikki 25.7 23.2 28.3 841
Miehet 23.3 20 26.8 375
Naiset 28.3 24.6 32.3 466
20-54 -vuotiaat 24.7 22 27.5 661
20-54 -vuotiaat: Miehet 21.4 18 25.1 291
20-54 -vuotiaat: Naiset 28.4 24.3 32.7 370
55-74 -vuotiaat 31.6 24.7 39.1 180
55-74 -vuotiaat: Miehet 35.2 25.2 46.3 84
55-74 -vuotiaat: Naiset 27.9 18.7 38.7 96
75+ -vuotiaat
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus: Matala 36.7 31.9 41.7 258
Miehet: Koulutus matala 36.9 30.2 44 111
Naiset: Koulutus matala 36.5 29.7 43.8 147
Koulutus: Keskitaso 20.5 16.6 24.8 291
Miehet: Koulutus keskitaso 17.1 12.3 23 125
Naiset: Koulutus keskitaso 24.1 18.2 30.7 166
Koulutus: Korkea 19 15 23.5 276
Miehet: Koulutus korkea 17 12 23 130
Naiset: Koulutus korkea 21.5 15.3 28.7 146
Raisio
Kaikki 26.3 21.8 31.3 244
Miehet 29.2 22.7 36.4 112
Naiset 23.1 16.9 30.3 132
20-54 -vuotiaat 25.8 20.7 31.5 165
20-54 -vuotiaat: Miehet
20-54 -vuotiaat: Naiset
55-74 -vuotiaat 28.1 18.6 39.3 79
55-74 -vuotiaat: Miehet
55-74 -vuotiaat: Naiset
75+ -vuotiaat
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus: Matala
Miehet: Koulutus matala
Naiset: Koulutus matala
Koulutus: Keskitaso
Miehet: Koulutus keskitaso
Naiset: Koulutus keskitaso
Koulutus: Korkea
Miehet: Koulutus korkea
Naiset: Koulutus korkea
ATH, THL. Data CC BY 4.0.