Tulosraportti: Kaupunki-maaseutu -luokitus

Viittausohje: Kaikkonen R, Murto J, Saarsalmi P, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen perustulokset kaupunki-maaseutu -luokittain 2013. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath

Tutkimusalueet

 Tutkimusalueet ja väestörakenne

Tulokset aihepiireittäin

 Hyvinvointi

 Terveys

 Toiminta- ja työkyky  

 Elintavat ja riskitekijät

 Palvelut

 Kaikki

Tulokset alueittain pylväskuvina

Koko maa

Kaupunki-maaseutu -luokitus 2013

Sairaanhoidon erityisvastuualueet (ERVA) 2013

Julkaisut

Saarsalmi P, Kauppinen TM, Karvonen S, Koskela T, Murto J ja Kaikkonen R. Kaupunki-maaseutuluokituksen mukaisten terveys- ja hyvinvointierojen vaihtelu maan eri osissa. Yhteiskuntapolitiikka 82 (2017): 2, 188-199.

Saarsalmi P, Koskela T, Virtala E, Murto J, Pentala O, Kauppinen T, Karvonen S ja Kaikkonen R. Terveyden ja hyvinvoinnin erot kaupungissa ja maaseudulla - ATH-tutkimuksen tuloksia uuden kaupunki-maaseutu-luokituksen mukaan. Tutkimuksesta tiiviisti 30/2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kaupunki-maaseutu-luokitus

www.ymparisto.fi/kaupunkimaaseutuluokitus

Helminen V, Nurmio K, Rehunen A, Ristimäki M, Oinonen K, Tiitu M, Kotavaara O, Antikainen H & Rusanen J (2014). Kaupunki-maaseutu-alueluokitus. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 25/2014.


© 2017 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) - Terveytemme -työryhmä: terveytemme@thl.fi