Aikasarjaraportti 2013-2016

Viittausohje: Murto J, Kaikkonen R, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Jussmäki T, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen perustulokset 2010-2016. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath

Tutkimusalueet

 Tutkimusalueet ja vastausaktiivisuudet 2015-2016

Tulokset aihepiireittäin

 Hyvinvointi

 Terveys

 Toiminta- ja työkyky

 Elintavat ja riskitekijät

 Palvelut

 Kaikki

Tulokset alueittain pylväskuvina

Vuoden 2016 tulokset ovat saatavana koko maasta. Vuosien 2013-2015 tulokset ovat saatavana myös alueittain.

Koko maa

AVI-alueet

ERVA-alueet

Maakunnat

Kunnat© 2017 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) - Terveytemme -työryhmä: terveytemme@thl.fi