Ilmiön merkitys ja tulkinta

Arkiaskareissa (ADL+IADL) suuria vaikeuksia kokevien osuus (%)

Määritelmä
Vaikutus väestön hyvinvointiin
Taloudellinen merkitys
Miten ilmiöön kyetään vaikuttamaan
Mitä kunnassa/alueilla tulisi tehdä
Katso ATH:sta myös seuraavat osoittimet
Asiasanat

Tekninen kuvaus ja lisätiedot
Laskeminen
Perustuu vähintään 75 vuotta täyttäneiden lomakkeella esitettyyn kysymykseen: "Pystyttekö yleensä seuraaviin arkipäivän askareisiin ja toimintoihin?". Kysymyspatterissa alakysymyksinä olivat: a) tekemään kevyitä kotitöitä - (esim. imurointi, astioiden pesu, vuoteen sijaaminen, pyykinpesu), b) tekemään kodin pieniä korjaustöitä - (esim. lampun tai palovaroittimen pariston vaihtaminen), c) hoitamaan päivittäisiä raha-asioitanne - (esim. laskujen maksaminen, käteisen rahan nostaminen), d) käymään ruokakaupassa, e) valmistamaan tai lämmittämään aterioitanne, f) pureskelemaan ruoan - (kaiken tyyppistä ruokaa myös esim. jälkiuunileipää), g) peseytymään suihkussa, kylvyssä tai saunassa, h) huolehtimaan henkilökohtaisesta siisteydestänne - (esim. hiusten kampaus, hampaiden pesu, parranajo, kasvojen ja käsien pesu), i) leikkaamaan varpaankyntenne, j) pukeutumaan ja riisuutumaan, k) käymään WC:ssä, l) huolehtimaan lääkityksestänne - (esim. lääkkeenoton muistaminen, oikea annostelu, lääkepakkauksen avaaminen), m) lukemaan tavallista sanomalehtitekstiä (silmälaseilla tai ilman) ja n) kuulemaan, mitä usean henkilön välisessä keskustelussa sanotaan (kuulokojeen kanssa tai ilman). Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) pystyn vaikeuksitta, 2) pystyn, mutta vaikeuksia on jonkin verran, 3) pystyn, mutta se on minulle erittäin vaikeaa ja 4) en pysty lainkaan.
 
Tarkastelussa ovat alakysymykset e) valmistamaan tai lämmittämään aterioitanne, f) pureskelemaan ruoan - (kaiken tyyppistä ruokaa myös esim. jälkiuunileipää), g) peseytymään suihkussa, kylvyssä tai saunassa h) huolehtimaan henkilökohtaisesta siisteydestänne - (esim. hiusten kampaus, hampaiden pesu, parran ajo, kasvojen ja käsien pesu, j) pukeutumaan ja riisuutumaan, k) käymään WC:ssä, a) tekemään kevyitä kotitöitä - (esim. imurointi, astioiden pesu, vuoteen sijaaminen, pyykin pesu), b) hoitamaan päivittäisiä raha-asioitanne - (esim.- laskujen maksaminen, käteisen rahan nostaminen), d) käymään ruokakaupassa, e) valmistamaan tai lämmittämään aterioitanne tai huolehtimaan lääkityksestänne - (esim. lääkkeenoton muistaminen, oikea annostelu, lääkepakkausten avaaminen). Tarkastelussa ovat vähintään yhteen, joihinkin tai kaikkiin vaihtoehdon 3) pystyn, mutta se on minulle erittäin vaikeaa tai 4) en pysty lainkaan vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Taustamuuttujat, joiden mukaisissa ryhmissä tulokset esitetään
  • Sukupuoli: molemmat sukupuolet, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 75+ -vuotiaat
  • Koulutus: suhteellinen koulutustaso ikäluokittain; luokat: matala, keskitaso, korkea
  • Alue: Suomi 2013-2015, Suomi 2013, Suomi 2014, Suomi 2015, aluehallintovirastojen (AVI) alueet 2013-2015, sairaanhoidon erityisvastuualueet (ERVA) 2013-2015, maakunnat 2013-2015, Helsinki 2013-2015, Espoo 2013-2015, Vantaa 2013-2015, Tampere 2013-2015, Turku 2013-2015, Oulu 2013-2015, Hyvinkää 2013-2015, Hämeenlinna 2013-2015, Imatra 2013-2015, Joensuu 2013-2015, Jyväskylä 2013-2015, Järvenpää 2013-2015, Kaarina 2013-2015, Kajaani 2013-2015, Kangasala 2013-2015, Kerava 2013-2015, Kirkkonummi 2013-2015, Kokkola 2013-2015, Kotka 2013-2015, Kouvola 2013-2015, Kuopio 2013-2015, Lahti 2013-2015, Lappeenranta 2013-2015, Lohja 2013-2015, Mikkeli 2013-2015, Nokia 2013-2015, Nurmijärvi 2013-2015, Pori 2013-2015, Porvoo 2013-2015, Raasepori 2013-2015, Rauma 2013-2015, Rovaniemi 2013-2015, Salo 2013-2015, Sastamala 2013-2015, Savonlinna 2013-2015, Seinäjoki 2013-2015, Tuusula 2013-2015, Vaasa 2013-2015, Ylöjärvi 2013-2015.
Päivitystiedot
Tämä dokumentti on luonnos 2015-04-24
Lisätiedot ja käytön rajoitukset
Tietoaineisto
Viitteet
Tiedon saatavuus, luotettavuus, ajallinen kattavuus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2010 käynnistämä laaja terveys ja hyvinvointitutkimus, joka toteutetaan 1-4 vuoden välein alueiden ja kansallisten tarpeiden mukaan. Otosyksikkönä on väestöpohjaltaan vähintään PARAS-alueen kokoinen kunta (20 000 asukasta), mistä poimitaan 20 vuotta täyttäneistä 3 000 asukkaan otos. Mikäli halutaan tarkastella esimerkiksi kaupunkien eriytymistä, voidaan alueiden välistä vertailua varten poimia 1000 asukkaan otos aluetta kohden.
Vuosina 2012-2015 toteutetuissa tutkimuksissa osallistumisaktiivisuus vaihteli ikäryhmittäin ja alueittain välillä 72-33%. Tulosraportin 2013-2015 alueet.
Yhteystiedot
Terveytemme-projektiryhmä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), sähköposti terveytemme@thl.fi
Tietoaineiston yhteystiedot
ATH-tutkimus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), sähköposti ath-info@thl.fi