Alueraportti 2013-2015

Viittausohje: Kaikkonen R, Murto J, Pentala-Nikulainen O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen perustulokset 2010-2015. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath

Tutkimusalueet

 Tutkimusalueet 2013-2015

Tulokset aihepiireittäin

 Hyvinvointi

 Terveys

 Toiminta- ja työkyky

 Elintavat ja riskitekijät

 Palvelut

 Kaikki

Tulokset alueittain pylväskuvina

Koko maa

AVI-alueet 2013-2015

ERVA-alueet 2013-2015

Maakunnat 2013-2015

Kunnat 2013-2015

 © 2015 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) - Terveytemme -työryhmä: terveytemme@thl.fi