Terveytemme.fi -sivusto

Terveytemme.fi -sivusto tarjoaa tilasto- ja seurantatietoja väestön terveydestä ja hyvinvoinnista alueittain ja väestöryhmittäin.

Sivuston sisältö jakautuu hyvinvointi- ja terveysindikaattoreita esittäviin osioihin sekä väestötutkimusten ja rekisteriaineistojen tulosraportteja sisältäviin osioihin.

Sivusto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämä, ja sen sisältöjä täydennetään ja päivitetään jatkuvasti.

Ajankohtaista

08.05.2017

Kouluterveyskyselyn tuloksia syntyperän mukaan vuosien 2013 ja 2015 aineistoista on julkaistu.

23.03.2017

ATH-tutkimuksen aikasarjaraportti vuosien 2013-2016 tiedonkeruista on julkaistu.

09.03.2017

Suomalaisten kuolleisuuserot      
tulo- ja koulutusryhmittäin sekä alueittain 1996-2014 on julkaistu.

THL:n sairastavuusindeksi
karttoina, profiileina ja taulukkoina

THL:n avainindikaattoreita
karttaesityksinä

 Etusivu

 A4-pikaohje (PDF)

Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus ATH

 Etusivu

 Tulosraportit

 Ohjeet

Lasten ja nuorten terveysseurantatutkimus
LATE

 Etusivu

 Tulosraportti

 A4-pikaohje (PDF)

Maahanmuuttajien terveys-
ja hyvinvointitutkimus
Maamu

 Etusivu

 Tulosraportti

 A4-pikaohje (PDF)

Ulkomaista syntyperää  olevien työ ja hyvinvointi -tutkimus UTH

 Etusivu

 Tulosraportti

 Ohjeet

Hoitoketjujen toimivuus, tuottavuus ja vaikuttavuus
Perfect

 Etusivu

 Tulosraportti

 A4-pikaohje (PDF)


© 2008-2017 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) - Terveytemme -työryhmä: terveytemme@thl.fi