Terveytemme.fi -sivusto

Terveytemme.fi -sivusto tarjoaa tilasto- ja seuranta­tietoja väestön terveydestä ja hyvinvoinnista alueittain ja väestö­ryhmittäin.

Sivuston sisältö jakautuu hyvinvointi- ja terveys­indikaattoreita esittäviin osioihin sekä väestö­tutkimusten ja rekisteri­aineistojen tulosraportteja sisältäviin osioihin.

Sivusto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämä, ja sen sisältöjä täydennetään ja päivitetään jatkuvasti.

Ajankohtaista

25.04.2019
Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus 2018 kuntakohtaiset tulokset on julkaistu.

11.04.2019
FinTerveys 2017 -tutkimuksen nuorten aikuisten tuloksia on julkaistu.

25.02.2019
Tarvevakioidut menot 2017 karttaesityksinä on julkaistu.
 

THL:n sairastavuusindeksi
karttoina, profiileina ja taulukkoina

THL:n avain­indikaattoreita kartta­esityksinä

Etusivu

A4-pikaohje (PDF)

 

Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelu­tutkimus FinSote

Etusivu

Tulosraportti

Ohjeet

Kansallinen FinTerveys -tutkimus

Etusivu

Tulosraportti

Ohjeet

 

Terveys- ja hyvinvointi-indikaattoreita syntyperän mukaan

Etusivu

Kouluterveyskyselyn tuloksia

Tilastoaineistojen tuloksia

Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimus UTH

Etusivu

Tulosraportti

Ohjeet

Suomalaisten kuolleisuus­erot tulo- ja koulutus­ryhmittäin

Tulosraportti