Terveytemme.fi -sivusto

Terveytemme.fi -sivusto tarjoaa tilasto- ja seuranta­tietoja väestön terveydestä ja hyvinvoinnista alueittain ja väestö­ryhmittäin.

Sivuston sisältö jakautuu hyvinvointi- ja terveys­indikaattoreita esittäviin osioihin sekä väestö­tutkimusten ja rekisteri­aineistojen tulosraportteja sisältäviin osioihin.

Sivusto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämä, ja sen sisältöjä täydennetään ja päivitetään jatkuvasti.

Ajankohtaista

08.10.2019
FinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksia ravintoaineiden saannista on julkaistu.

27.06.2019
THL:n sairastavuusindeksin aikasarjat 2000-2016 on julkaistu.

04.06.2019
FinSote 2018 -tutkimuksen tulokset kuntien lisä­tiedon­keruusta on julkaistu.
 

THL:n sairastavuusindeksi

THL:n sairastavuusindeksi
karttoina, profiileina ja taulukkoina

THL:n avain­indikaattoreita kartta­esityksinä

Etusivu

A4-pikaohje (pdf)

 

Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelu­tutkimus FinSote

Etusivu

Tulosraportit

Ohjeet

Kansallinen FinTerveys -tutkimus

Etusivu

Tulosraportti

Ohjeet

 

Terveys- ja hyvinvointi-indikaattoreita syntyperän mukaan

Etusivu

Kouluterveyskyselyn tuloksia

Tilastoaineistojen tuloksia

Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimus UTH

Etusivu

Tulosraportti

Ohjeet

Suomalaisten kuolleisuus­erot tulo- ja koulutus­ryhmittäin

Tulosraportti