Terveytemme.fi -sivusto

Terveytemme.fi -sivusto tarjoaa tilasto- ja seurantatietoja väestön terveydestä ja hyvinvoinnista alueittain ja väestöryhmittäin.

Sivuston sisältö jakautuu hyvinvointi- ja terveysindikaattoreita esittäviin osioihin sekä väestötutkimusten ja rekisteriaineistojen tulosraportteja sisältäviin osioihin.

Sivusto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämä, ja sen sisältöjä täydennetään ja päivitetään jatkuvasti.

Ajankohtaista

23.03.2017

ATH-tutkimuksen aikasarjaraportti vuosien 2013-2016 tiedonkeruista on julkaistu.

13.03.2017

Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot 2015 karttaesityksinä on julkaistu.

09.03.2017

Suomalaisten kuolleisuuserot      
tulo- ja koulutusryhmittäin sekä alueittain 1996-2014 on julkaistu.

THL:n sairastavuusindeksi
karttoina, profiileina ja taulukkoina

THL:n avainindikaattoreita
karttaesityksinä

 Etusivu

 A4-pikaohje (PDF)

Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus
ATH

 Etusivu

 Tulosraportit

 Ohjeet

Lasten ja nuorten terveysseurantatutkimus
LATE

 Etusivu

 Tulosraportti

 A4-pikaohje (PDF)

Maahanmuuttajien terveys-
ja hyvinvointitutkimus
Maamu

 Etusivu

 Tulosraportti

 A4-pikaohje (PDF)

Ulkomaista syntyperää  olevien työ ja hyvinvointi -tutkimus UTH

 Etusivu

 Tulosraportti

 Ohjeet

Hoitoketjujen toimivuus, tuottavuus ja vaikuttavuus
Perfect

 Etusivu

 Tulosraportti

 A4-pikaohje (PDF)


© 2008-2017 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) - Terveytemme -työryhmä: terveytemme@thl.fi