Terveytemme.fi -sivusto

Terveytemme.fi -sivusto tarjoaa tilasto- ja seurantatietoja väestön terveydestä ja hyvinvoinnista alueittain ja väestöryhmittäin.

Sivuston sisältö jakautuu hyvinvointi- ja terveysindikaattoreita esittäviin osioihin sekä väestötutkimusten ja rekisteriaineistojen tulosraportteja sisältäviin osioihin.

Sivusto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämä, ja sen sisältöjä täydennetään ja päivitetään jatkuvasti.

Ajankohtaista

04.06.2018

FinSote 2017-2018 -tutkimuksen tuloksia on julkaistu.

14.05.2018

FinTerveys 2017 -tutkimuksen tuloksia on julkaistu.

23.01.2018

Terveys- ja hyvinvointi- indikaattoreita syntyperän mukaan Tilastokeskuksen ja THL:n aineistoista on julkaistu.

THL:n sairastavuusindeksi
karttoina, profiileina ja taulukkoina

THL:n avainindikaattoreita
karttaesityksinä

 Etusivu

 A4-pikaohje (PDF)

Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelu-tutkimus FinSote

 Etusivu

 Tulosraportti

 Ohjeet

Kansallinen FinTerveys -tutkimus

 Etusivu

 Tulosraportti

 Ohjeet

Terveys- ja hyvinvointi-indikaattoreita syntyperän mukaan

 Etusivu

 Kouluterveyskyselyn tuloksia

 Tilastoaineistojen tuloksia

Ulkomaista syntyperää  olevien työ ja hyvinvointi -tutkimus UTH

 Etusivu

 Tulosraportti

 Ohjeet

Suomalaisten kuolleisuuserot tulo- ja koulutusryhmittäin

 Tulosraportti


© 2008-2018 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) - Terveytemme -työryhmä: terveytemme@thl.fi